Shop­ping

DE­COR ȘI DE­SERT

National Geographic Traveller Romania - - EXPO -

Ma­ga­zi­nul-ga­le­rie Su­per­ma­ma e ce­le­bru pen­tru far­fu­ri­i­le de po­rțe­lan alb-al­bas­tre de­co­ra­te cu ima­gini ce­le­bre din Sin­ga­po­re. În co­la­bo­ra­re cu o rețea de de­sig­neri lo­ca­li, The Farm

Sto­re îmbie cum­pă­ră­to­rii cu per­ne, cer­cei și su­por­turi de pa­har in­spi­ra­te din cul­tu­ra sin­ga­po­re­ză. La

Ji Xiang Con­fec­ti­o­ne­ry, se­le­cția de ang ku kueh con­fe­cți­o­na­te ma­nual se epu­i­ze­a­ză ra­pid. Mer­geți de­vre­me, ca să încer­cați acest de­sert chi­ne­zesc cla­sic – o coa­jă li­pi­ci­oa­să din făi­nă de orez, cu um­plu­turi dulci sau să­ra­te: alu­ne, yam și co­cos.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.