Is­to­rie & Cul­tu­ră

National Geographic Traveller Romania - - EXPO -

POVEŞTI ADE­VĂ­RA­TE

Mu­zeul Na­ţi­o­nal de Is­to­rie şi Cul­tu­ră Afro-Ame­ri­ca­nă e cel mai ma­re mu­zeu de­di­cat po­veş­tii afro-ame­ri­ca­ni­lor. În Mar­ra­ke­ch, no­ul Mu­zeu Yves Saint-Lau­rent ex­pu­ne mo­dă de in­spi­ra­ţie ma­ro­ca­nă chiar în ca­sa un­de a lo­cu­it re­gre­ta­tul de­sig­ner. În Da­ne­mar­ca, Mu­zeul Rag­na­rock pre­zin­tă ţi­nu­te ves­ti­men­ta­re şi in­stru­men­te mu­zi­ca­le re­pre­zen­ta­ti­ve din anii ’50 până azi. Urmă­rim tra­seul imi­gran­ţi­lor din Nord la Mu­zeul Tra­di­ţi­i­lor Nor­di­ce din Se­at­tle, un­de sunt ex­pu­se unel­te, obi­ec­te de îmbră­că­min­te şi mul­te alte­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.