Şti­in­ţă & Teh­no­lo­gie

National Geographic Traveller Romania - - EXPO -

POSIBILITĂ­ŢI NESFÂRŞITE

Mu­zeul Zi­lei de Mâi­ne din Rio de Ja­nei­ro îi in­spi­ră pe vi­zi­ta­tori să-şi ima­gi­ne­ze un vi­i­tor stră­lu­cit, trăind ex­pe­ri­en­ţa pre­pon­de­rent di­gi­ta­lă a unor idei şi între­bări fi­lo­so­fi­ce an­co­ra­te în şti­in­ţă. Mu­zeul Şti­in­ţei din Va­len­cia, în Spa­nia, îşi pro­pu­ne să in­ci­te cu­ri­o­zi­ta­tea, ex­plo­rând zo­na un­de şti­in­ţa şi teh­no­lo­gia se in­ter­sec­te­a­ză cu via­ţa; ex­pe­ri­men­te­le sunt in­clu­se în ofer­tă. Mu­zeul Eşe­cu­lui din Sue­dia ex­pu­ne mai bi­ne de 70 de ne­reu­şi­te, de la pas­tă de din­ţi cu aro­mă de la­sag­na până la dis­po­zi­ti­ve ca­re te-ar vin­de­ca de jet lag.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.