Par­cul Nați­o­nal Se­o­rak­san, Co­re­ea de Sud

De ce acum: cul­mi olim­pi­ce

National Geographic Traveller Romania - - SUPERLATIV­E DIN NATURĂ -

În fe­brua­rie, când Co­re­ea de Sud va găz­dui pen­tru pri­ma oa­ră Jo­cu­ri­le Olim­pi­ce de Iar­nă, me­da­lia de aur pen­tru pei­sa­je in­cre­di­bi­le o va câști­ga pro­vin­cia-gaz­dă: Gan­gwon. Apro­xi­ma­tiv 70% din Pe­nin­su­la Co­re­e­a­nă es­te aco­pe­ri­tă de mu­nți, iar Gan­gwon, din nord-es­tul Co­re­ei de Sud, es­te una din­tre ce­le mai mun­toa­se re­gi­uni.

Aici nu se vor des­fășu­ra eveni­men­te olim­pi­ce, dar Par­cul Nați­o­nal Se­o­rak­san es­te un spec­ta­col de cel mai înalt ni­vel. De fapt, acest dis­trict de con­ser­va­re a bi­os­fe­rei UNESCO cu­prin­de 30 de vârfuri, din­tre ca­re cel mai înalt e So­rak (1.700 m). Pen­tru a ve­dea într-o sin­gu­ră vi­zi­tă și înă­lți­mi­le, și par­cul, și Ma­rea Ja­po­ni­ei, luați te­le­ca­bi­na Se­o­rak până la for­tă­re­ața Gwon­geum­se­ong.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.