Toy Sto­ry

National Geographic Traveller Romania - - Tokyo -

Când ave­am 12 ani, fa­mi­lia mea a fă­cut o mi­că vânza­re de ve­chi­turi în ga­raj și – deși ta­ta s-a împo­tri­vit – mi-am vândut ju­că­ria pre­fe­ra­tă pe 15 $. Era un ro­bot me­ta­lic pe nu­me Vol­tron, din­tr-un de­sen ani­mat pe ca­re îl ur­mă­re­am. Am um­blat o oră prin ma­ga­zi­ne­le de ju­că­rii man­ga din Aki­ba­ha­ra, în cău­ta­rea Vol­tro­nu­lui meu în ța­ra de baști­nă. „Foar­te rar”, îmi spu­ne un vânză­tor, ca­re mă îndru­mă spre ma­ga­zi­nul de ju­că­rii vin­ta­ge Man­dra­ke, un­de, printre rânduri de God­zil­la și Hot Whe­els stră­ve­chi, gă­sesc un set Vol­tron ori­gi­nal din anii ’80, în cu­tia lui si­gi­la­tă, la 400 $. S-a su­pă­rat el ta­ta că l-am vândut pe Vol­tron, dar da­că aș da 400 $ ca să-l iau îna­poi, s-ar ră­suci în mor­mânt.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.