Zo­na ri­ve­ra­nă

National Geographic Traveller Romania - - Excursie De O Zi Montevideo -

În Mon­te­vi­deo, viața so­cia­lă se con­cen­tre­a­ză pe La

Ram­bla, o pro­me­na­dă lun­gă de 22,2 km pe ma­lul Río de la Pla­ta. Veți ve­dea pe­re­chi de pen­si­o­nari ca­re împart câte o tăr­tă­cuță cu ce­ai yer­ba ma­té cu aro­mă as­pră, aler­gă­tori și ci­cliști ca­re o par­curg de la un cap la ce­lă­lalt, gru­puri de pri­e­teni ca­re se adu­nă să ad­mi­re apu­sul și, în zi­le­le cu soa­re, aproa­pe ori­ci­ne își adu­ce pro­soa­pe și scau­ne plian­te pe ni­si­pul

pla­jei Po­ci­tos.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.