Re­a­dy Player One

National Geographic Traveller Romania - - Tokyo -

Cu­vântul ota­ku înse­am­nă „ob­se­sie” de ge­nul ca­re te împi­e­di­că să ob­ser­vi cum îți dis­tru­ge abi­li­tăți­le de so­cia­li­za­re. În Tokyo, toa­tă lu­mea pa­re să fie ota­ku du­pă jo­curi vi­deo. În Aki­ba­ha­ra, sau Orașul Elec­tric (cu lo­ca­luri de jo­curi vi­deo cu șap­te eta­je și ma­ga­zi­ne de elec­tro­ni­ce se­cond-hand) vi­zi­tez Club Se­ga ca să încerc un joc de re­a­li­ta­te vir­tua­lă nu­mit Mor­tal Blitz. În viața mea n-am chel­tu­it 15 $ mai cu fo­los. Îți pui ruc­sa­cul și mă­nuși­le de re­a­li­ta­te vir­tua­lă și te duci la po­ziția de start de pe po­de­aua lo­ca­lu­lui.

Îți iei pușca, îți pui oche­la­rii RV și – bum! – ești pe o na­vă ste­la­ră și te lu­pți cu ex­tra­te­reștri îna­ri­pați. Cât de re­a­lă e sen­zația? La un mo­ment dat, pri­vind în jos într-un abis di­gi­tal, a tre­bu­it să-mi scot oche­la­rii ca să nu vo­mit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.