Eva­da­re prin­tre stru­guri

National Geographic Traveller Romania - - Excursie Toscana -

La doar 15 mi­nu­te cu mași­na, într-un pei­saj do­mi­nat de vii și plan­tații de măs­lini, veți gă­si o fer­mă în Montalcino con­stru­i­tă în 1840. Lo­cul aces­ta e Azi­en­da Agri­co­la le Chi­u­se, do­me­niu vi­ni­col și de agri­tu­ris­mo ca­re ofe­ră pa­tru apar­ta­men­te. Oas­peții se pot ră­cori în pis­ci­nă și pot sa­vu­ra de­gus­tă­ri­le pre­zen­ta­te de pro­pri­e­tar, Lo­ren­zo Mag­nel­li, al că­rui stră-stră­bu­nic a cre­at Bru­nel­lo, vi­nul apre­ciat pe tot glo­bul pentru no­te­le de lemn-dul­ce, tu­tun, ci­re­așă și ci­o­co­la­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.