De­gus­tări de tot fe­lul

Pen­tru gur­man­zi, con­te­a­ză și ce-i în far­fu­rie, și ce-i în pa­har.

National Geographic Traveller Romania - - Unde Stăm Buenos Aires -

Ape­ri­ti­vos

Zi­le­le de lu­cru se încheie, în mod tra­diți­o­nal, cu un ape­ri­ti­vo de ver­mut sau Cam­pari. La ba­rul Dop­pel­gan­ger veți gă­si ver­si­uni mo­der­ne ale unor bit­te­ruri de mo­dă ve­che, plus ju­lep cu Cy­nar. Sau încer­cați un Cin­za­no la apus, în mi­cuța La Ver­mu­te­ría din car­ti­e­rul Alma­gro. Tot ver­mu­tul e sta­rul și la CSJ

La Ver­mu­te­ría, po­pu­la­ră pen­tru gus­toa­se­le ta­pas.

Pe gră­tar

În gas­tro­no­mia ar­gen­ti­nia­nă, fo­cul de lem­ne e la fel de im­por­tant ca și car­nea de vi­tă. La Car­ni­ce­ria li­vre­a­ză hălci de frip­tu­ră la gră­tar, cu sânge­re­te și pi­u­re de fe­ni­cul. La Pro­per, bu­că­ta­rii ru­me­nesc la fla­că­ră flei­ca de porc și brânza hal­lo­u­mi. La Mis­hi­gue­ne Fayer, aproa­pe to­tul, de la cârnați la hum­mus, se gă­tește afu­mat, la cup­tor sau pe gră­tar.

Vi­no­teci

Mul­te din­tre vi­nă­ri­i­le orașu­lui fun­cți­o­nea­ză și ca ba­ruri. Pain et Vin vin­de vi­nuri lo­ca­le de la pro­du­că­tori mai puțin cu­nos­cuți și ofe­ră de­gus­tări. Se­a­ra,

Tro­va in­tră în fi­er­be­re, cu o du­zi­nă de se­le­cții, împă­rți­te du­pă pre­fe­ri­nțe și sor­ti­men­te. La ca­fe­neaua cu de­li­ca­te­se Opor­to Alma­cén, sa­la de de­gus­ta­re ne îmbie cu su­te de sti­cle ga­ta de des­chis.

Sce­na ca­fe­ne­le­lor

Orașul are atra­cții de top pen­tru împă­ti­miții co­fei­nei.

All Sain­ts a fost unul din­tre pri­me­le lo­ca­luri ca­re a ofe­rit de toa­te, de la flat whi­te până la es­pres­so Ae­roPress. În Pa­ler­mo,

LAB cre­e­a­ză o Ame­ri­ca­no im­pe­ca­bi­lă. Cof­fee Town are un stand în piața de an­ti­chi­tăți San Tel­mo; luați cu voi un per­co­la­tor și beți-vă ca­fe­aua în timp ce ex­plo­rați ba­za­rul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.