Ce cum­pă­răm

National Geographic Traveller Romania - - Orase Inteligent­e Glasgow -

PA­RA­DIS

Glasgow e cel mai bun oraș bri­ta­nic pentru shop­ping, du­pă Lon­dra. Ma­re par­te din ma­ga­zi­ne sunt con­cen­tra­te pe

„Sty­le Mi­le” de pe ma­lul Argy­le și pe Bu­cha­nan și Sau­chi­e­hall Stre­et. Ca­do­uri mai ex­cen­tri­ce gă­siți și în: Yo­ung’s Inte­res­ting Books de pe Skir­ving Stre­et; Do­wan­si­de, pentru

hai­ne vin­ta­ge (Star­ry Star­ry Ni­ght); Pen­ny Black de pe Gre­at Wes­tern Road, pentru că­rți poșta­le cu ima­gini din oraș. Nu ra­tați nici cel mai bun ma­ga­zin de dis­curi, Mo­no­rail, din ca­fe­neaua ve­ga­nă Mo­no din Kin­gs Co­urt.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.