Inva­zia ro­boți­lor

National Geographic Traveller Romania - - Tokyo -

... Mu­zeul Nați­o­nal al Ști­i­nței și Ino­vați­ei de Ul­ti­mă Oră din Tokyo, un­de ASIMO, cre­at de Hon­da, își de­mon­stre­a­ză ta­len­te­le de pa­tru ori pe zi. Ro­bo­tul de 1,30 m înă­lți­me in­tră în pa­vi­li­on în fu­ga ma­re. Fa­ce cu mâna mu­lți­mii, până când, se­ri­os, dă cu pi­ci­o­rul într-o min­ge de fot­bal. „Ro­boții vă pot schim­ba viața”, spu­ne pre­zen­ta­to­rul. De asta mă și tem. Îl întreb pe unul din re­zi­de­nții împă­ti­miți ai mu­zeu­lui, dr. Matt Esco­bar: „Când or să ne con­du­că ro­boții?” Nu râde. „Să spe­răm că ni­ci­o­da­tă. Dar cred că pes­te 20-30 de ani vor fi foar­te in­te­li­ge­nți.”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.