Kan­pai!

National Geographic Traveller Romania - - Tokyo -

Așa se spu­ne în ja­po­ne­ză „no­roc!” Am mai învă­ţat un cu­vânt: no­mi­kai. E o ex­pre­sie ja­po­ne­ză ca­re înse­am­nă, în esen­ţă, „dis­trac­ţie cu de-a si­la”. Sau bău­tul în echi­pă. Da­că șe­ful in­vi­tă tot bi­ro­ul la un pa­har, nu ai voie să pleci aca­să înain­tea lui. Pentru no­mi­kai, nu exis­tă ex­pe­ri­en­ţă mai bu­nă de­cât cea din Gol­den Gai, șa­se alei îngus­te din Shin­ju­ku în ca­re se înghe­su­ie pes­te 200 de cârci­u­mi­oa­re cu 4 scau­ne, prin­tre ca­re și una ca­re pa­re a fi cel mai mic lo­cal de ka­rao­ke din lu­me. E o cap­su­lă a tim­pu­lui în ca­re se re­flec­tă ve­chi­ul Tokyo. Mai e și dis­trac­ti­vă. La Oku Tei, un­de merg doar lo­cal­ni­cii, fe­meia de la bar îmi im­pu­ne o ta­xă de in­tra­re de 10 $. O înţe­leg. Toa­tă lu­mea înce­ar­că să păs­tre­ze un Gol­den Gai au­ten­tic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.