Ci­u­perci pes­te tot

National Geographic Traveller Romania - - Excursie Toscana -

Prin­tre dealu­ri­le Cre­te Se­ne­si, San Gi­o­vanni d’Asso are o slă­bi­ci­u­ne pentru tru­fe­le al­be. În cas­te­lul orașu­lui fun­cți­o­nea­ză Mu­seo

del Tar­tu­fo, gar­ni­sit cu o ci­u­per­că uriașă ar­ti­fi­cia­lă. Pe ace­e­ași stra­dă se află

Oste­ria del­le Cre­te, ca­re vin­de grap­pa aro­mat cu tru­fe din pro­du­cția pro­prie. Res­tau­ran­tul or­ga­ni­ze­a­ză vână­tori de tru­fe cu un câi­ne dre­sat. V-ați să­tu­rat de ci­u­perci? Ră­tă­ciți prin

Bos­co del­la Rag­naia, un parc proi­ec­tat de un ar­tist, cu că­rări li­niști­te și sculp­turi ne­o­bișnu­i­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.