Să­pă­turi no­bi­le

National Geographic Traveller Romania - - Excursie Toscana -

Cas­te­lul Poppi, con­stru­it în se­co­lul al XIII-lea, pa­re scos din­tr-o fan­te­zie, înce­pând chiar cu șa­nțul adânc ca­re îl încon­joa­ră. În adâncul lui exis­tă o închi­soa­re, ca­re inițial nu avea fe­res­tre. Dea­su­pra se află o clo­pot­niță fun­cți­o­na­lă, cu ve­de­re de 360° asu­pra lu­xu­rian­tei văi Ca­sen­ti­no.

Mai mul­te su­bi­ec­te dem­ne de Insta­gram gă­siți în fer­me­că­to­rul oraș for­ti­fi­cat, plin de por­ta­luri des­chi­se spre stra­dă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.