Cu ve­de­re înăun­tru și afa­ră

● NOU ● CLA­SIC ● TRENDY

National Geographic Traveller Romania - - Unde Stăm -

HO­TEL ALBERGO (●) , un co­nac din anii 1930, a găz­du­it ce­le­bri­tăȚi ca Ma­de­lei­ne Albri­ght și de­sig­ne­rul de mo­dă li­ba­nez Elie Saab în ce­le 33 de apar­ta­men­te de­co­ra­te se­du­că­tor cu can­de­la­bre oto­ma­ne de ara­mă și cris­tal, co­voa­re ori­en­ta­le și lemn de Da­masc. Te­ra­sa de pe aco­pe­riș, par­fu­ma­tă de flo­ri­le de ia­so­mie și por­to­cal, este lo­cul ide­al pen­tru un mic-de­jun calm, încon­ju­rat de pa­no­ra­ma pre­să­ra­tă cu mi­na­re­te, iar anul aces­ta se va des­chi­de și un spa de lux. În car­ti­e­rul la mo­dă Ba­da­ro, THE SMALLVILLE HO­TEL (●) este ani­mat de ener­gie ti­ne­re­as­că, iar ca­me­re­le au lu­mini mas­ca­te, co­lo­rit alb-ne­gru cu tușe de cu­loa­re, fe­res­tre de sus până jos și ope­re ale ar­tiști­lor lo­ca­li. Nu ra­taȚi pis­ci­na de pe aco­pe­riș, des­chi­să tot anul, cu ve­de­re la Hi­po­drom, sau o eva­da­re în Gră­di­na Se­cre­tă, cu mu­zi­că și fil­me. Pla­ja pri­va­tă de la KEM­PIN­SKI SUM­MER­LAND HO­TEL & RE­SORT (●) e mângâia­tă de ape­le al­bas­tre ale Me­di­te­ra­nei. Com­ple­xul lu­xos, aflat la ca­pă­tul pro­me­na­dei Cor­ni­che Bei­rut, ofe­ră 153 de ca­me­re și apar­ta­men­te, multe cu bal­coa­ne dea­su­pra gră­di­ni­lor te­ra­sa­te sau spre ma­re. Adu­lȚii se bu­cu­ră de spa, de lo­un­ge-ul pen­tru tra­bu­curi și de ba­ru­ri­le de lângă pis­ci­nă, iar cei mici se joa­că în zo­na pen­tru co­pii și alu­ne­că pe to­bo­ga­ne­le cu apă.

To­nu­ri­le de rozși al­bas­tru de la Ho­tel Albergo sunt in­spi­ra­te de dul­ci­u­ri­le lo­ca­leși de ma­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.