Re­naște­rea olan­de­ză

Pe ca­na­le­le Amster­da­mu­lui, odi­ni­oa­ră po­lua­te, re­vin acum peștii, egre­te­le, îno­tă­to­rii – și câte un ho­mar de ca­nal cu­ri­os.

National Geographic Traveller Romania - - Haihui - Text: Adrian Phil­lips

Nu po­ţi pre­tin­de că ai cu­nos­cut un oraș până nu ai dis­cu­tat des­pre ca­na­li­za­rea lui cu un eco­log ac­va­tic de la ad­mi­nis­tra­ţia lo­ca­lă a ape­lor. Nu mă gândi­sem prea mult la ce se întâmplă sub Amster­dam până nu am cu­nos­cut-o pe Lau­ra Mo­ria într-o ca­fe­nea de lângă Ca­sa Anne Frank. Mo­ria își pe­tre­ce zi­le­le ana­li­zând ca­na­le­le ca­pi­ta­lei olan­de­ze, pre­le­vând, tes­tând și fă­când ce fac eco­lo­gii ac­va­tici ca să su­pra­ve­ghe­ze dău­nă­to­rii mi­cros­co­pici. Până nu de­mult, era o me­se­rie pen­tru ca­re îţi tre­bu­ia un sto­mac de fi­er. „Ca­na­le­le pu­ţe­au”, îmi spu­ne ea. „Con­ţi­neau apă ne­tra­ta­tă, iar ci­ne că­dea în ele era dus de ur­gen­ţă la spi­tal pen­tru o in­jec­ţie an­ti­te­ta­nos.”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.