Mar­ra­ke­ch

National Geographic Traveller Romania - - Best List -

La Ma­mo­u­nia (●): La fel ca orașul ameți­tor în ca­re se gă­sește, acest ho­tel ma­ro­can de­bor­de­a­ză de ra­fi­na­ment și ro­man­tism. Bi­ju­te­ria în ca­re sti­lul maur se împle­tește cu art déco se află în fos­te­le gră­dini re­ga­le și a fost pre­fe­ra­ta unor ce­le­bri­tăți is­to­ri­ce, prin­tre ca­re Win­ston Chur­chill, ca­re a pe­tre­cut multe ierni aici și a de­cla­rat-o „cel mai plă­cut loc din lu­me”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.