Cas­ca­da Vă­lul Mi­re­sii

National Geographic Traveller Romania - - Excursie -

O pu­dră fi­nă şi ră­co­roa­să se la­să pes­te mu­lți­mea de gu­ră cas­că cu oche­lari de soa­re şi mâini în şold pri­vind în sus, la vreo

30 m înă­lți­me, spre lo­cul de un­de ca­de apa. Pe o stâncă, la vreo 10 me­tri, s-a co­coțat o mi­re­a­să ade­vă­ra­tă, dez­bră­ca­tă de voa­lul ca­re o încur­ca la es­ca­la­dă, dar cu soțul şi fo­to­gra­ful din do­ta­re, pen­tru po­ze de nun­tă. Cas­ca­da Vă­lul Mi­re­sei – Ră­chițe­le, din Va­lea Stan­ci­u­lui, la o alti­tu­di­ne de 1.000 de me­tri în ver­san­tul es­tic al Ma­si­vu­lui Vlă­de­a­sa, are o înăl­ţi­me de cir­ca 30 m şi 3 trep­te. La ba­za ce­lei de sus, o mar­mi­tă de vreo 10 me­tri pro­voa­că dis­per­sia de voal a apei. Iar­na, pe­re­te­le stâncos înghe­ață, un mag­net pen­tru pa­si­o­nații de es­ca­la­dă pe ghe­ață.

Dru­mul e as­fal­tat până în apro­pi­e­re de cas­ca­dă, însă pe ul­ti­mul ki­lo­me­tru ma­şi­ni­le sunt in­ter­zi­se, dar plim­ba­rea pe jos pe dru­mul fo­res­ti­er – foar­te plă­cu­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.