Cum­pă­ră­turi

National Geographic Traveller Romania - - Ghiseul Traveler -

DE LA DUL­CI­URI LA SĂ­PU­NURI

Un cen­tru sti­lat al fos­tu­lui car­ti­er in­dus­trial Ro­ter­mann, Ta­lin De­sign Ho­u­se pre­zin­tă bran­duri es­to­ni­e­ne de ac­tua­li­ta­te, ca pan­to­fii ur­bani sport Uncle Paul (UP). Poți să-ți faci pro­vi­zii de cos­me­ti­ca­le es­to­ni­e­ne or­ga­ni­ce, ca măști fa­cia­le cu tur­bă și să­pu­nuri cu mi­e­re, la Pi­ler­kaar, în So­la­ris – un cen­tru co­mer­cial tren­dy. Gă­sești mânca­re, an­ti­chi­tăți, îmbră­că­min­te și flori la Bal­tic Sta­ti­on

Mar­ket (Bal­ti Jaa­ma Turg), re­des­chi­să în 2017. Cau­tă aici și ma­ga­zi­nul de ci­o­co­la­tă Ka­lev, un­de se vând dul­ci­uri pro­du­se de cea mai ve­che (1806) com­pa­nie de za­ha­ri­ca­le din Esto­nia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.