Re­gi­u­nea Can­ter­bu­ry, No­ua Ze­e­lan­dă

De ce acum: una din­tre ce­le mai im­por­tan­te cur­se din lu­me

National Geographic Traveller Romania - - Superlativ­e Pentru Aventură -

Lo­cal­ni­cii, po­re­cliți „ki­wi”, își nu­mesc nați­u­nea pi­to­re­as­că God­zo­ne, pres­cur­ta­rea de la God’s Own Co­un­try – Ța­ra lui Dum­ne­zeu. Nu e de mi­ra­re, deci, că GOD­Zo­ne es­te și nu­me­le unei cur­se de mai mul­te zi­le, în stil ex­pe­diție, prin une­le din­tre ce­le mai fru­moa­se zo­ne din No­ua Ze­e­lan­dă. Ediția din

2019 a GOD­Zo­ne – cea mai ma­re cur­să de fe­lul ei din lu­me – va avea loc între 10 și 17 mar­tie, în Can­ter­bu­ry, ca­re se întin­de de la mu­nți la ma­re pe Insu­la de Sud. Ace­as­tă com­bi­nație între Jo­cu­ri­le Olim­pi­ce și The Ama­zing Ra­ce in­clu­de mer­sul pe jos, cu bi­ci­cle­ta de te­ren, es­ca­la­da și caia­cul – și foar­te puțin somn.  CUM

MERGEM Explo­rați Can­ter­bu­ry într-o ru­lo­tă com­pac­tă fo­lo­sin­du-vă de lo­cu­ri­le de cam­ping gra­tu­it pe te­re­nu­ri­le pu­bli­ce. fre­e­dom­cam­ping.org, wil­der­ness.co.nz

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.