CEL MAI LEMNOS

National Geographic Traveller Romania - - Best List Aeroportur­i -

In­te­ri­o­rul Ma­drid-Ba­ra­jas e îmbră­cat com­plet în bam­bus, ales pen­tru sus­te­na­bi­li­ta­te și nua­nțe­le cal­de. Un de­ta­liu al de­sig­nu­lui fas­ci­nant e și pla­fo­nul în for­mă de va­luri un­du­i­toa­re, cu fan­te prin ca­re se re­var­să lu­mi­na na­tu­ra­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.