Ce să mă­nânci

National Geographic Traveller Romania - - Ghiseul Traveler -

Aro­me nor­di­ce

Leib Res­to ja Aed din Orașul Ve­chi, nu­mit așa du­pă apre­cia­ta pâi­ne nea­gră de se­ca­ră a Esto­ni­ei (leib), ser­vește re­ţe­te cla­si­ce, pre­cum șa­lău pes­cu­it din Gol­ful Pärnu sau car­ne de vânat din Insu­la Saa­re­maa. Re­zer­vă-ţi o ma­să la

Res­tau­ran­tul MEKK pen­tru prânz, într-o zi de lu­cru, când „bu­că­tă­ria es­to­nia­nă mo­der­nă” de la MEKK – su­pă cre­moa­să de so­mon, bur­tă de porc afu­ma­tă – e la pre­ţuri ac­ce­si­bi­le, de nu­mai 8 Eu­ro. În Űle­mis­te Ci­ty, zo­na de înal­tă teh­no­lo­gie din Ta­lin, răs­fa­ţă-te cu me­ni­ul de de­gus­tări de la Juur, cu câte 3, 5 sau 7 fe­luri de mânca­re cu aro­me nor­di­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.