Un­de să stai

National Geographic Traveller Romania - - Ghiseul Traveler -

ISTO­RIE SUPRAETAJATĂ

Is­to­ria orașu­lui Ta­lin și a Esto­ni­ei, în ge­ne­ral, e

scri­să pe pe­re­ţii Ho­te­lu­lui So­lo So­kos Esto­ria. Fi­e­ca­re din­tre ce­le 93 de ca­me­re des­ti­na­te oas­pe­ţi­lor spu­ne o po­ves­te lo­ca­lă, cum ar fi cea a lup­tă­to­ru­lui es­to­nian de su­mo Ba­ru­to Kai­to. Ho­tel

Cen­ten­nial, con­for­ta­bil și mi­ni­ma­list, nu­mit așa în cin­stea ani­ver­să­rii de 100 de ani a Esto­ni­ei (săr­bă­to­ri­tă pe 24 fe­brua­rie 2018), e chin­te­sen­ţa sti­lu­lui nor­dic. Re­zer­vă-ţi una din­tre ce­le cinci ca­me­re „Zen” pen­tru oas­pe­ţi și po­ţi ui­ta de toa­te gri­ji­le lu­mești stând „la înmu­iat” într-un ja­cuz­zi. În sens orar, de sus, din stânga: ex­po­nat din Mu­zeul de Ar­tă Ku­mu; ve­chi­ul se com­bi­nă cu no­ul în car­ti­e­rul Űle­mis­te; fa­ţa mo­der­nă a car­ti­e­ru­lui Ro­ter­mann; gus­turi din Esto­nia ser­vi­te la Res­tau­ran­tul Juur; Par­cul Ka­dri­org.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.