CEL MAI ANI­MAT

National Geographic Traveller Romania - - Best List Aeroporturi -

Sea-Tac pro­fi­tă de viața mu­zi­ca­lă a orașu­lui, cu con­cer­te și o ex­po­ziție de pos­te­re Pe­arl Jam. Pen­tru ener­gie: co­fei­nă din ca­fea la re­ce in­fu­za­tă cu azot și o zo­nă-tam­pon în ju­rul pis­te­lor, un­de trăi­esc al­bi­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.