CEL MAI IMPUNĂTOR

National Geographic Traveller Romania - - Best List Aeroporturi -

Proi­ec­tat pen­tru de­bu­tul olim­pic din 2008, ter­mi­na­lul 3 întâmpi­nă pa­sa­ge­rii cu no­te de roșu și gal­ben pa­tri­o­ti­ce, plus o gră­di­nă în stil im­pe­rial, cu pa­vi­li­oa­ne ase­mă­nă­toa­re ce­lor din Pa­la­tul de Va­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.