Lu­mi­nă cris­ta­li­nă

National Geographic Traveller Romania - - EXCURSIE BAVARIA -

De la Fraue­nau, par­cur­geți 6,5 km spre nord-vest, până în orășe­lul Zwi­e­sel din­tre dealuri, re­nu­mit pen­tru cris­ta­lu­ri­le de eli­tă. Co­nec­tați-vă la vi­brați­i­le Pi­ra­mi­dei de Cris­tal Zwi­e­sel (com­pu­să din 93.665 de pa­ha­re de vin), apoi in­trați în Zwi­e­sel Glass Ou­tlet, pen­tru cris­ta­luri du­pă pof­ta ini­mii. Vreți o pau­ză de la atâta sti­clă? 6 km mai de­par­te veți gă­si mi­cuțul Lud­wig­sthal și o bi­ju­te­rie de bi­se­ri­cuță de ța­ră. Inte­ri­o­rul pri­mi­tor e plin de fres­ce un­du­i­toa­re, în stil

Art No­u­ve­au, ale re­nu­mi­tu­lui Franz Hof­sto­et­ter, artist sti­clar de la Lo­etz. Re­veniți la Zwi­e­sel și vi­rați spre sud-vest, că­tre Re­ven și al său cas­tel Weis­sen­stein, un­de „co­pa­cii” de sti­clă ver­de și al­bas­tră com­pun pri­ve­liștea de pe altă lu­me a stra­ni­ei Pă­duri de Sti­clă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.