Alia­tul t`u de va­can]`

National Geographic Traveller Romania - - ADVERTORIA­L -

Co­mod și util, rucsacul este unul din­tre accesoriil­e ese­nția­le pen­tru că­lă­to­rie și ci­ty-bre­ak, cu mul­te fer­moa­re și bu­zu­na­re prac­ti­ce în ca­re încap toa­te ce­le ne­ce­sa­re.

To­to­da­tă, cu cât modelul este mai sim­plu, cu atât este mai ușor de asor­tat cu ți­nu­te­le zil­ni­ce.

Ia­tă pro­pu­ne­ri­le noas­tre pen­tru ci­ty-bre­ak din co­le­cția de pri­mă­va­ră-vară 2019 Me­li Me­lo Pa­ris, de­nu­mi­tă „Joie de Vi­vre”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.