Mer­geți cu Nat Geo

Pen­tru a re­zer­va aces­te noi călătorii, vi­zi­tați nat­ge­o­ex­pe­di­ti­ons .com/ex­plo­re

National Geographic Traveller Romania - - DE VĂZUT MADRID -

UN­DE DOMNEȘTE AR­TA

În ex­pe­diția pri­va­tă de 11 zi­le „Spain to Pro­ven­ce: In the Foot­steps of Art’s Mo­dern Mas­ters”, par­ti­ci­pa­nții vi­zi­te­a­ză Pra­do din Ma­drid, Mu­seu Pi­cas­so din Bar­ce­lo­na și ate­li­e­rul lui Cézan­ne de lângă Aix-en-Pro­ven­ce.

DIN PIAȚĂ ÎN SOUK

Ama­to­rii de cul­turi exo­ti­ce pot ex­plo­ra, ener­gi­zați cu ta­pas și ta­gi­ne, pi­ețe­le im­pu­nă­toa­re ale Ma­dri­du­lui, me­di­na la­bi­rin­ti­că din Fez și Alham­bra cea ameți­toa­re din Gra­na­da, în iti­ne­ra­rul de 14 zi­le „So­ut­hern Spain and Mo­roc­co”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.