ÎNDR~ZNE{TE!

Ex­pe­diții cu Că­tă­lin Gru­ia și Etu­ria

National Geographic Traveller Romania - - DE VĂZUT MADRID -

„Sa­lut! Sunt Că­tă­lin Gru­ia, re­dac­tor-șef al re­vis­te­lor Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic și NG Tra­ve­ler Ro­mânia. În voi mer­ge, ca in­vi­tat spe­cial, în pa­tru ex­cur­sii de grup or­ga­ni­za­te de Etu­ria – în Pe­ru, Rwan­da & Ugan­da, Indo­ne­zia și Myan­mar. Îmi do­resc însoți­tori cu­ra­joși, cu­ri­oși și pa­si­o­nați de des­ti­nații în ton cu lo­zo a Tra­ve­ler, de un­de să ne um­plem tol­ba cu ex­pe­ri­e­nțe, fo­to­gra i și po­vești de că­lă­to­rie pen­tru www.nat­geo.ro”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.