INDO­NE­ZIA

National Geographic Traveller Romania - - DE VĂZUT MADRID -

Des­co­pe­rim na­tu­ra, cul­tu­ra și bu­că­tă­ria lo­ca­lă. Înce­pem din ca­pi­ta­la Ja­kar­ta, mer­gem du­pă uran­gu­tani în Par­cul Nați­o­nal Gu­nung Leu­ser, con­ti­nuăm cu orașe­le Jog­ja­kar­ta și Su­ra­baya, apoi fa­cem o in­cur­si­u­ne du­pă dra­goni pe Insu­la Ko­mo­do și lă­săm pen­tru nal Ubud.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.