BI­NE TE-AM GĂ­SIT, PELOPONEZ!

7 MO­TI­VE SĂ TE AVEN­TU­RE­ZI DIN­CO­LO DE PO­TE­CI­LE TU­RIS­TI­CE BĂ­TĂ­TO­RI­TE

National Geographic Traveller Romania - - Sumar - Text: Că­tă­lin Gru­ia Foto: Bog­dan Croi­to­ru

7 mo­ti­ve să te aven­tu­re­zi din­co­lo de po­te­ci­le tu­ris­ti­ce bă­tă­to­ri­te.

O tu­ris­tă bi­ne echi­pa­tă pen­tru ma­re și soa­re se îndre­ap­tă că­tre pla­ja vir­gi­nă Si­mos din Insu­la Ela­fo­ni­sos.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.