CO­MORI DE LUAT ACA­SĂ

National Geographic Traveller Romania - - Ghiseul Traveler -

Din 1436, Do­me­ni­ul Pri­nțu­lui de Liechtenst­ein și-a cul­ti­vat re­pu­tația de pro­du­că­tor de vi­nuri fi­ne. Încer­cați blanc de noirs, Mer­lot și Ri­es­ling în sa­la de de­gus­ta­re din Vaduz și luați aca­să o sti­clă de vin rar de Liechtenst­ein. Ma­ga­zi­nul de ca­do­uri Hoi Liechtenst­ein din cen­tru are raf­tu­ri­le pli­ne cu vi­nuri, brânze­turi, ci­o­co­la­tă și mi­e­re lo­ca­le. Fi­la­te­liștii vi­zi­te­a­ză Mu­zeul

tim­bre­lor, pen­tru a ad­mi­ra co­le­cția și a cum­pă­ra tim­bre emi­se în anul naște­rii lor.

În sens orar de sus: ar­tă în fața clă­di­rii Par­la­men­tu­lui; ca­fe­neaua Mu­zeu­lui de Arte Fru­moa­se; o ca­me­ră și te­ra­sa de la Park Ho­tel Son­nen­hof

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.