Bo­te­za­tă Orașul

National Geographic Traveller Romania - - Lima - —Eric Ro­sen

Re­gi­lor de fon­da­to­rul său, con­chis­ta­do­rul spa­ni­ol Fran­cis­co Piz­za­ro, în 1535, ca­pi­ta­la pe­ru­via­nă, acum enor­mă, e gaz­da uno­ra din­tre ce­le mai bu­ne mu­zee din Ame­ri­ca de Sud și a uno­ra din­tre ce­le mai apre­cia­te res­tau­ran­te din lu­me. În iu­lie va stră­luci și ca des­ti­nație spor­ti­vă, când va pri­mi pes­te 6.500 de atleți la eveni­men­te­le cva­dri­e­na­le ale Jo­cu­ri­lor Pa­na­me­ri­ca­ne.

„Li­ma evo­lue­a­ză con­ti­nuu”, spu­ne Angie Cla­vi­jo, di­rec­tor de ho­tel, ca­re a cres­cut în orașul un­de pi­ra­mi­de­le stră­ve­chi de chir­pici se înve­ci­nea­ză cu bi­se­ri­ci­le co­lo­nia­le spa­ni­o­le. „Me­reu e ce­va de des­co­pe­rit aici, de la noi­le ba­ruri de coc­ktai­luri până la ma­ga­zi­ne­le-con­cept”, mai ales în car­ti­e­re­le Bar­ran­co și Mi­ra­flo­res. Da­că ne gândim și la pla­je și pro­me­na­de­le pe fa­le­ză (Cla­vi­jo re­co­man­dă Ma­le­cón, din Mi­ra­flo­res, pen­tru at­mos­fe­ra de parc și cur­su­ri­le gra­tu­i­te de yo­ga și tai chi), vă veți um­ple ra­pid agen­da pen­tru vi­zi­ta la Li­ma.

În cen­trul Li­mei, Ma­gic Wa­ter Cir­cu­it fas­ci­nea­ză tre­că­to­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.