Po­li­ne­zia Fran­ce­ză

National Geographic Traveller Romania - - Best LIst -

PURTAȚI DE CURENT

Ca­na­le­le sunt to­bo­ga­ne su­bac­va­ti­ce între lar­gul oce­a­nu­lui și ato­lii

Insu­le­lor Tua­mo­tu; prin ele, scu­fun­dă­to­rii pot plu­ti prin­tre pești-cu-tră­gaci și la­bri­de.

Mai adânc Pen­tru alte lo­curi fan­tas­ti­ce de pe glob, co­man­dați un exem­plar din 100 Di­ves of a Li­fe­ti­me: The Wor­ld’s Ulti­ma­te Under­wa­ter Des­ti­na­ti­ons.

Car­tea es­te pli­nă de fo­to­gra­fii spec­ta­cu­loa­se, pon­turi de că­lă­to­rie și sfa­turi de la scu­fun­dă­tori și explo­ra­tori Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic ca Brian Sker­ry, Jes­si­ca Cramp și Da­vid Do­u­bi­let. Co­man­dați la shop­ng.com/books.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.