Ecua­dor

National Geographic Traveller Romania - - Best LIst -

INSULE FAN­TAS­TI­CE

Un­de vă pu­teți scu­fun­da prin­tre igua­ne-ma­ri­ne, lei-de-ma­re, re­chini-ba­le­nă și re­chini cap-de-ci­o­can în ace­e­ași zi? Nu­mai în

Ga­lápa­gos. Scu­fun­dă­ri­le sunt res­tri­cți­o­na­te pen­tru pro­te­cția me­di­u­lui fra­gil.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.