VA­RA, CU GÂNDUL la soa­re [i va­can]a ma­re

National Geographic Traveller Romania - - Best LIst -

Va­ra e aso­cia­tă cu va­ca­nța ma­re, con­ce­di­ul și gânduri ce tânjesc la relaxare pe-o pla­jă, în su­ne­tul ire­zis­ti­bil al va­lu­ri­lor, când ne încăr­căm ale­ne cu ener­gie de la soa­re și ne bu­cu­răm din plin de na­tu­ră. De ace­ea, ia­tă pro­pu­ne­ri­le noas­tre pen­tru pla­jă din co­le­cția de va­ră „Joie de Vi­vre” de la Me­li Me­lo Pa­ris, pe ca­re o gă­siți în ma­ga­zi­ne și on­li­ne, pe me­li­me­lo.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.