Par­cul cel Ma­re

National Geographic Traveller Romania - - Excursie -

I se spu­ne Mi­cul Schönbrunn. Și nu chiar de­ge­a­ba. Le­gen­da îngână că ar fi fost proi­ec­tat, în stil en­gle­zesc, de ace­lași ar­hi­tect ca­re a fă­cut Schönbrun­nul vi­e­nez, când a ajuns să fie deți­nut la Gher­la, du­pă ce și-a ucis soția într-un ac­ces de ge­lo­zie. Alei­le prin­ci­pa­le sunt ori­en­ta­te în di­re­cți­i­le punc­te­lor car­di­na­le și in­ter­car­di­na­le ca o ro­ză a vântu­ri­lor. Cu ale sa­le 40 de hec­ta­re e unul din­tre ce­le mai mari din ța­ră. Și prin­tre ce­le mai ve­chi. A fost inau­gu­rat în 1864.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.