HALBE ȘI CERAMICĂ

National Geographic Traveller Romania - - Calator In Musikland -

La stu­di­o­ul și ma­ga­zi­nul ca­re îi poar­tă nu­me­le,

San­na Wijk cre­e­a­ză va­se de bu­că­tă­rie, far­fu­rii, ghi­ve­ce și va­ze într-un ames­tec de pas­tel și mo­no­crom. Iu­bi­to­rii be­rii pot cum­pă­ra un bax de la cea mai ve­che mi­cro­be­ră­rie din Sue­dia,

Greb­bes­tad Bryg­geri, ca­re ofe­ră por­ter cu stri­dii, la­ger și bău­turi ră­co­ri­toa­re fer­men­ta­te nu­mi­te „must”. Ama­to­rii de an­ti­chi­tăți vor gă­si la Ric­ci­us Antik pi­e­se nau­ti­ce ve­chi, lăm­pi și mo­bi­lă de di­ver­se vârste, din se­co­lul al XVII-lea până la înce­pu­tul se­co­lu­lui al XX-lea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.