STOPOVER DE 5 STE­LE

National Geographic Traveller Romania - - Escala Doha Qatar -

Mo­der­nul Ha­mad, al pa­tru­lea ae­ro­port al lu­mii în 2019, e do­tat in­clu­siv cu un cen­tru de wel­lness, să­li de sport, te­re­nuri de squash, ho­tel și pis­ci­nă aco­pe­ri­tă. 1,5 mi­li­oa­ne de că­lă­tori trec anual pe aici. Dar nu­mai vreo 300.000 ies în oraș. Qa­ta­re­zii au pus la punct un pro­gram ca­re poa­te tran­sfor­ma tran­zi­tul într-o mi­ni­va­can­ţă de lux de până la 4 nop­ţi într-un ho­tel de 4 sau 5 ste­le din Do­ha, cu prețuri înce­pând de la 23 $. Pa­che­tul de escală al Qa­tar Air­ways con­ti­nuă și în 2020. Da­că într-unul din­tre dru­mu­ri­le voas­tre po­po­siți câte­va zi­le aici, me­ri­tă să de­gus­tați din me­ni­ul de tu­ruri de oraș sau sa­fa­ri­uri în deșert ofe­ri­te de Dis­co­ver Qa­tar.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.