Reciclăm creativ

Practic Idei - - PREMII ȘI CONCURSURI -

Pre­mii: 20-50 lei fi­e­ca­re scri­soa­re pu­bli­ca­tă. Spu­ne cum re­ci­cle­zi și dai o no­uă viață unor obi­ec­te alt­fel bu­ne de arun­cat. Câști­gă­toa­re sunt scri­so­ri­le de la pag. 30-33.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.