Călătorim

Practic Idei - - PREMII ȘI CONCURSURI -

Pre­mii: 20-50 lei fi­e­ca­re scri­soa­re pu­bli­ca­tă. Des­crie lo­curi, obi­cei­uri și obi­ec­ti­ve tu­ris­ti­ce ca­re me­ri­tă ate­nția tu­tu­ror. Câști­gă­toa­re sunt scri­so­ri­le de la pag. 68-77.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.