Ca­mi­on in­te­rac­tiv

Practic Idei - - DIN REDACȚIE -

Ca­mi­o­nul Da­kea, ofe­ră vi­zi­ta­to­ri­lor o ex­pe­ri­e­nță in­te­rac­ti­vă și adu­ce ul­ti­me­le no­u­tăți în ma­te­rie de de­sign și teh­no­lo­gie de fe­res­tre de man­sar­dă, încor­po­ra­te în cel mai nou pro­dus – Da­kea Ul­ti­ma. Pro­du­că­to­rul de fe­res­tre de man­sar­dă și ac­ce­so­rii aso­cia­te Alta­ter­ra Kft., adu­ce pentru pri­ma da­tă în Ro­mânia ca­mi­o­nul in­te­rac­tiv Da­kea, cu spri­ji­nul par­te­ne­ru­lui său Gru­pul Wet­ter­best, unul din­tre li­de­rii in­dus­tri­ei lo­ca­le de sis­te­me pentru aco­pe­riș. Vi­zi­ta­to­rii trăi­esc o ex­pe­ri­e­nță ine­di­tă, da­to­ri­tă ecra­ne­lor HD și su­ne­tu­lui sur­ro­und. De­ta­lii pe www.wet­ter­best.ro și www.da­kea.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.