Lu­mi­nă și căl­du­ră

Practic Idei - - BRICOLĂM - ✍ Ioa­na Pre­da, Bu­cu­rești

Dra­gi pri­e­teni,

Cu toții ne gândim cum să fa­cem eco­no­mii în gos­po­dă­ria noas­tră și une­ori gă­sim idei bu­ne și ușor de apli­cat. De ace­as­tă da­tă mă voi re­feri la modul de a eco­no­mi­si la fac­tu­ra de ener­gie elec­tri­că și cum poți fa­ce so­ba să fun­cți­o­ne­ze co­res­pun­ză­tor, să ai­bă ti­raj bun.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.