Am adap­tat mo­bi­la

Practic Idei - - RECICLĂM CREATIV - Lo­re­da­na Ma­tei, loc. Nușfa­lău, jud. Să­laj

Dra­gi ci­ti­tori!

Vă mu­lțu­mesc că mi-ați pu­bli­cat ar­ti­co­lul re­fe­ri­tor la re­ci­cla­rea cre­a­ti­vă în nu­mă­rul 12/2017, pa­gi­na 39. Inspi­ra­tă de ar­ti­co­lul din nu­mă­rul 12/2017 re­fe­ri­tor la ame­na­ja­rea ca­me­re­lor co­pi­i­lor, vă pre­zint una din pi­e­se­le noas­tre de mo­bi­li­er mul­ti­fun­cți­o­nal, și anu­me ,,ma­so-pa­tul”. Este vor­ba des­pre un pat pe ca­re l-am tran­sfor­mat într-o ma­să foar­te uti­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.