Bu­că­tă­rie mo­der­nă

Practic Idei - - RENOVĂM - ✍ Le­nuța Vrînce­a­nu, sat Izvo­ru, com. Pro­vița de Sus, jud. Pra­ho­va

Dra­gii mei pri­e­teni,

De cu­rând mi-am re­a­me­na­jat bu­că­tă­ria. Am vrut de fapt să eli­min toa­te ne­plă­ce­ri­le cau­za­te de proas­ta am­pla­sa­re a pli­tei sau de înă­lți­mea ne­co­res­pun­ză­toa­re a bla­tu­lui de lu­cru. Re­zul­ta­tul a fost pe mă­su­ra efor­tu­lui de­pus și a im­pli­că­rii me­le, la fi­nal am fost încânta­tă de re­zul­ta­tul obți­nut.

Am ales cu gri­jă cu­lo­ri­le fo­lo­si­te în bu­că­tă­rie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.