O alt­fel de ză­pa­dă

Practic Idei - - IUBIM PLANTELE - @ Fe­li­cia Va­nea, Bu­cu­reş­ti Eup­hor­bia mar­gi­na­ta este o plan­tă anua­lă po­tri­vi­tă pentru bor­duri. Îi pla­ce să cre­as­că la soa­re sau pe­num­bră, pe so­luri bi­ne dre­na­te. Se­mi­nțe­le se plan­te­a­ză în lu­na martie, iar tran­splan­ta­rea plan­te­lor se fa­ce la sfârşi­tul lunii

Bu­nă zi­ua,

Vă pre­zint o fru­moa­să plan­tă de­co­ra­ti­vă ce poa­te înfru­mu­seța gră­di­na sau ca­sa dvs., prin de­li­ca­tețea ei, as­pec­tul in­te­re­sant și plă­cut.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.