Con­du­rași pes­triți

Practic Idei - - IUBIM PLANTELE - ✍ Do­ri­na Con­drat, Me­diaş, jud. Sibiu

Dra­gi ci­ti­tori,

La co­le­cția mea de plan­te căță­ră­toa­re (cinci soi­uri de zo­re­le, Mau­ran­dia, Lat­hy­rus, Su­sa­na cu ochi ne­gri) am adău­gat un soi apar­te de con­du­raș (Tro­pa­e­o­lum Ma­jus), cu frun­ziș va­ri­e­gat (pes­triț). Ia­tă cum se îngri­jește!

Tro­pa­e­o­lum este un gen cu 52 de spe­cii er­ba­cee vi­va­ce în ță­ri­le lor de ori­gi­ne: Me­xic, Chi­le, Co­lum­bia și Pe­ru, la noi sunt cul­ti­va­te ca anua­le. Sunt plan­te cu frun­ze or­bi­cu­la­te sau lo­ba­te, flori viu și di­vers co­lo­ra­te, de la gal­ben-por­to­ca­liu la roșu-car­min, gal­ben-au­riu, roșu aprins, crem-al­be, roșu sta­co­jiu. Soi­u­ri­le pot fi înal­te (ur­că până la 3-4 m) sau au port pi­tic și flo­ri­le sunt sim­ple sau du­ble. Soi­u­ri­le pi­ti­ce sunt pentru bor­duri, ron­duri și ghi­ve­ce, ce­le căță­ră­toa­re/ târâtoa­re sunt aco­pe­ri­toa­re pentru pe­reți, te­ra­se, bal­coa­ne. Se­mi­nțe­le se să­desc afa­ră în lu­na mai, câte trei în cu­ib la dis­ta­nța de 25-50 cm între plan­te, sau se fa­ce ră­sad din martie-apri­lie cu trei se­mi­nțe/ghi­veci, la cald. Ră­sar în 7-8 zi­le și se dez­vol­tă bi­ne. Tran­sfe­rul ră­sa­du­lui afa­ră se fa­ce ți­nând cont de fap­tul că plan­ta este sen­si­bi­lă la bru­me­le târzii din mai, deci du­pă 15-20 mai. Soi­u­ri­le du­ble se înmu­lțesc prin bu­tași. Con­du­rașul pre­fe­ră pă­mânt bun de grădină, per­me­a­bil, un loc înso­rit sau se­mi­um­brit. În lo­cu­ri­le înso­ri­te se dez­vol­tă flo­ri­le, în ce­le se­mi­um­bri­te va pre­do­mi­na frun­zișul. Ate­nție me­ri­tă soi­u­ri­le ca­re dez­vol­tă până toam­na un tu­ber­cul în pă­mânt, pre­cum T. Tri­co­lor cu flori por­to­ca­lii, vârful ne­gru, cen­trul gal­ben, T. Tu­be­ro­sum cu flori roșu-por­to­ca­lii, T. Po­lyp­hyl­lum cu flori au­rii și por­to­ca­lii, din iu­lie până în oc­tom­brie. Tu­ber­cu­lii se păs­tre­a­ză pes­te iar­nă în cu­tii cu ni­sip și pri­mă­va­ra se scot și se plan­te­a­ză în mai, di­rect în grădină.

Un soi de­o­se­bit este T. Pe­re­gri­num ca­re ur­că la 4 m, flo­ri­le având pe­ta­le fran­ju­ra­te gal­be­ne. Ori­gi­na­ră din Insu­le­le Ca­na­re, plan­ta are ne­voie de mult spațiu și un loc înso­rit. Ci­ne do­rește plan­te căță­ră­toa­re anua­le poa­te să su­ne pentru se­mi­nțe la tel. 0786.020.597. Toa­te ce­le bu­ne!

Con­du­raș cu frun­ziș va­ri­e­gat și flori por­to­ca­lii și gal­be­ne ce apar din iu­ne până în oc­tom­brie. ??????????

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.