So­lar efi­ci­ent

Practic Idei - - FEBRUARIE -

Pentru a obți­ne re­col­te tim­pu­rii, la aco­pe­ri­rea so­la­ru­lui fo­lo­sește fo­lie cu adi­tiv UV, an­ti­con­dens și ter­mic. Une­le per­mit obți­ne­rea în tu­nel a unei tem­pe­ra­turi chiar și cu 5 gra­de Cel­si­us mai ma­re de­cât în ex­te­ri­or, fă­ră vreun sis­tem de încăl­zi­re. 

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.