Kau­fland, ma­ga­zi­nul 119

Practic Idei - - ȘTIRI & INFO -

Kau­fland Ro­mânia a des­chis, în fe­brua­rie, ma­ga­zi­nul cu nu­mă­rul 119 al rețe­lei și cel de-al 13-lea din Ca­pi­ta­lă. Astfel, com­pa­nia cre­e­a­ză pes­te 130 de noi lo­curi de mun­că și spri­ji­nă dez­vol­ta­rea co­mu­ni­tății lo­ca­le, con­so­li­dându-și în ace­lași timp po­ziția în to­pul ce­lor mai mari an­ga­ja­tori pri­vați din ța­ră. Cu oca­zia inau­gu­ră­rii s-au or­ga­ni­zat se­si­uni de de­gus­ta­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.