Idei de afaceri

Practic Idei - - PREMII ȘI CONCURSURI -

Pre­mii: 20-50 lei fi­e­ca­re scri­soa­re pu­bli­ca­tă.

Ai gă­sit și ai fruc­ti­fi­cat vreo idee bu­nă de a câști­ga bani? Spu­ne-ne și no­uă!

Câști­gă scri­soa­rea de la pag. 46-47.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.